a geometria - la géométrie - geometry


o triângulo
le triangle

o losango, rombo
le losange - rhombus

o retângulo
le rectangle

o quadrado
le carré - square

o pentágono
le pentagone

o hexágono
l'hexagone

a elipse, o oval
l'ellipse, l'ovale

o círculo , disco
le cercle, le disque
circle, disk

a pirâmide
la pyramide

o cone
le cône

o cilindro
le cylindre - cylinder

a esfera
la sphère - sphere

o cubo
le cube